Smolenický zámok je malebný zámok nad obcou Smolenice, ktorá sa nachádza v Trnavskom okrese. Ak sa rozhodnete navštíviť tento zámok, tak určite nemôžete vynechať jaskyňu Driny.

Terajší Smolenický zámok sa začal budovať na začiatku 20. stor. majiteľ smolenického a dobrovodského panstva gróf Juraj Pálffy st. Prvé práce na hradbách zámku sa začali už v roku 1887 úpravou bášt. Bašty zo starého hradu zostali, iba sa nadstavili a zastrešili. Gróf Pálffy dal zámok postaviť vo vlastnej réžii podľa návrhu architekta Jozefa Huberta. Prvá svetová vojna bola príčinou prerušenia stavebných prác na zámku.

Pokračovať