Banské múzeum v prírode je umiestnené západne od centra Banskej Štiavnice približne 1 km v smere na Levice. Rozkladá sa v malebnom údolí pod tajchom Klinger na okraji mesta. Už 40 rokov poskytuje banské múzeum návštevníkom jedinečný zážitok z prehliadky originálnych banských priestorov. Ako najstaršia a tematicky najrozsiahlejšia banícka expozícia na Slovensku ukazuje vývoj rudného baníctva v stredoeurópskom priestore od stredoveku do konca 20. storočia.

Súčasťou tohto múzea je prehliadka štôlne Bartolomej, ktorej prehliadku absolvujete ako praví baníci s prilbou, plášťom  a lampou. Čakanie na vstup do štôlne si môžete skrátiť prehliadkou povrchovej expozície.

Pokračovať