Banské múzeum v prírode je umiestnené západne od centra Banskej Štiavnice približne 1 km v smere na Levice. Rozkladá sa v malebnom údolí pod tajchom Klinger na okraji mesta. Už 40 rokov poskytuje banské múzeum návštevníkom jedinečný zážitok z prehliadky originálnych banských priestorov. Ako najstaršia a tematicky najrozsiahlejšia banícka expozícia na Slovensku ukazuje vývoj rudného baníctva v stredoeurópskom priestore od stredoveku do konca 20. storočia.

Súčasťou tohto múzea je prehliadka štôlne Bartolomej, ktorej prehliadku absolvujete ako praví baníci s prilbou, plášťom  a lampou. Čakanie na vstup do štôlne si môžete skrátiť prehliadkou povrchovej expozície.

Najvzácnejší exponát

V podzemnej expozícii je to jednoznačne Gápel na konský pohon , ktorý je jediný takýto stroj– motor od banského výťahu, ktorý sa na Slovensku zachoval. Povrchovej expozícii svojím významom jednoznačne kraľuje Kachelmanov vodnostĺpcový ťažný stroj premiestnený zo šachty Lill v Hodruši. Je to pamätník slávnej éry vodnostĺpcových strojov, ktoré v 18. storočí zachránili banskoštiavnické baníctvo od zániku a stáli na čele technického pokroku v celosvetovom meradle.

Vstup do múzea je 5€ pre dospelých a 3€ je cena pre deti, študentov a dôchodcov.

Zdroj: http://www.muzeumbs.sk/banske-muzeum-v-prirode/