Na Slovensku máme niekoľko veľmi zaujímavých jaskýň. Sprístupnených jaskýň je zatiaľ len trinásť. Ňou je aj Harmanecká jaskyňa, ktorá sa nachádza neďaleko obce Harmanec, ktorá je vzdialená približne 16 km od Banskej Bystrice.

Dĺžka harmaneckej jaskyne je 3123 m, ale pre verejnosť je sprístupnené 1020 m. Teplota v tejto jaskyni je okolo 5,8-6,4°C.

Pokračovať