Zrúcanina hradu Branč sa nachádza na kopci Myjavskej pahorkatiny nad obcou Podbranč. Hrad sa spomínal prvýkrát už v roku 1317. Má rozlohu 7500 metrov štvorcových, čo je približne rozloha jedného futbalového ihriska. Je rozdelený na dve časti: dolný hrad a stredný hrad.

Stredný hrad bol rozdelený na dve časti: severné nádvorie stredného hradu a obytná palácová časť. Bolo tu 40 izieb. Medzi najznámejších majiteľov hradu patria: Matúš Čák Trenčiansky, uhorský kráľ Karol Róbert, Matej Korvín, český kráľ Ján Luxemburský, Žigmund Luxemburský, Stibor zo Stiboríc. Posledným vlastníkom bol František Ňári. On sa po konvertovaní na katolícku vieru podielal na prenasledovaní vyznávačov iných náboženstiev a za jeho vlády boli na hrade väznení kalvínski a evanjelickí kňazi, ktorí zomreli v jamách (väzenie po obvode múru) a majú na hrade pomník. Po vybudovaní kaštieľa v Sobotišti zostal hrad opustený, chvíľu na ňom zostal kastelán. Keďže bol hrad opustený, ľahko ho napadli a vypálili Turci.

Autor: Tibor Sloboda

Zobraziť na mape